Category: Cần thiết

Nhiều bạn vẫn gái vẫn nghĩ rằng chỉ lúc trẻ, lúc chưa có người yêu hay lúc đang yêu mới phải chăm chút nhan sắc và vẻ đẹp ăn mặc bên ngoài của mình. Còn lúc đã lấy chồng rồi, bạn đủ thứ, vất vả đủ thứ, làm gì còn thời gian, tâm trí, làm […]